We Are Social
 

Terms & Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

Δημοσίευση: 1 Μαρτίου 2020

Τελευταία Ενημέρωση: 1 Μαρτίου 2020

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας ViRA.

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τους όρους και τους κανόνες που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας ViRA, η οποία είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση www.vira.design.

 

Γνωστοποίηση

Αυτοί είναι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η συμφωνία που ισχύουν ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία ViRA. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών όσον αφορά την χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας έχει ως προϋπόθεση την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι ισχύουν για όλου τους επισκέπτες που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Δεδομένου ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις επηρεάζουν τα έννομα δικαιώματά σου και τις νομικές σου υποχρεώσεις, σε συμβουλεύουμε να σταματήσεις να περιηγείσαι και/ή να χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα της εταιρείας ViRA, στην περίπτωση που διαφωνείς με αυτούς, καθώς και με τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις τους.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας έχει ως επιπλέον αναγκαία προϋπόθεση την αποδοχή εκ μέρους σου καθώς και την συμμόρφωσή σου στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας ViRA. Η Πολιτική Απορρήτου μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρούμε σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών σου πληροφοριών και δεδομένων σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και σου παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα ιδιωτικότητας που έχεις αλλά και τους τρόπους που σε προστατεύει ο νόμος. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, πριν χρησιμοποιήσεις την ιστοσελίδα μας.

 

Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει παραπομπές (links) σε ιστοσελίδες ή/και υπηρεσίες τρίτων προσώπων, οι οποίες δεν ανήκουν στην εταιρεία ViRA, ούτε ελέγχονται από αυτήν.

Η εταιρεία ViRA δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν υπέχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιασδήποτε τρίτης ιστοσελίδας ή υπηρεσίας. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η εταιρεία ViRA δεν έχει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα, αμέσως ή εμμέσως, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την επίδειξη εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθό ή υπηρεσία που διατίθεται σε ή μέσω τέτοιας ιστοσελίδας ή υπηρεσίας.

Σας συμβουλεύουμε θερμά να διαβάσετε του όρους και προϋποθέσεις καθώς και τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοσελίδας η υπηρεσίας τρίτων προσώπων που επισκέπτεστε

 

Διανοητική Ιδιοκτησία

Η εταιρεία ViRA αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα της και τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σε κάθε είδους πρόγραμμα Η/Υ (software) που αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας, σεναρίου, φωτογραφιών, κειμένων, βίντεο, γραφικών, μουσικής, ήχων, εικόνων και οποιουδήποτε άλλου υλικού το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα (τα οποία αναφέρονται συνολικά στο εξής ως «Περιεχόμενο»).

Όλες οι πληροφορίες, επικοινωνίες, προγράμματα Η/Υ, διάλογοι – σενάρια, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, γραφικά, μουσική, ήχοι, εικόνες και άλλα υλικά τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ViRA (και τα οποία αναφέρονται συνολικά ως «Περιεχόμενο») μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικούς λόγους και για μη εμπορικούς ή προσωπικούς σκοπούς μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιήσετε το περιεχόμενο και ότι θα διατηρήσετε όλες τις διακηρύξεις πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ViRA. Η παράνομη και μη εγκεκριμένη αντιγραφή, ιδιοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί παραβίαση της εθνικής και/ή διεθνούς νομοθεσίας και μπορεί να διωχτεί σε πλήρες σε επίπεδο εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. Δεν απαιτείται άδεια της εταιρείας ViRA προκειμένου να τεθεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα υπερσύνδεσμος (link) προς την ιστοσελίδα της ViRA, παρόλα αυτά, τυχόν προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας ViRA θα ήταν εκτιμητέα.

Όλα τα προϊόντα και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα ή μη, των δικαιούχων τους. Το εμπορικό σήμα της εταιρεία ViRA σας παρέχεται και γίνεται προσβάσιμο για ενημερωτικούς λόγους. Η εταιρεία ViRA σε καμία περίπτωση δε σας παραχωρεί άδεια χρήσης του. Η πνευματική ιδιοκτησία επί των δικαιωμάτων στο περιεχόμενο ανήκει είτε στη ViRA ή στον δημιουργό του υλικού. Κανένας τίτλος ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μεταβιβάζεται σε εσένα.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία ViRA ή οι ιδιοκτήτες της ή οι υπάλληλοι /συνεργάτες της, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,  να θεωρηθούν υπαίτιοι απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, απώλεια προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, επιχειρηματική διακοπή, απώλεια ιδιωτικότητας, που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας, ή σε κάθε άλλη περίπτωση σχετικά με οποιοδήποτε όρο των παρόντων ακόμα και αν η εταιρεία ViRA ή οποιοσδήποτε προμηθευτής της είχε αποδεχτεί την πιθανότητα μίας αντίστοιχης ζημιάς ακόμα και αν η αποκατάσταση αποτυγχάνει του βασικού της σκοπού.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται σε εσένα «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» με όλα τα ελαττώματα και ελλείψεις χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Η Εταιρεία ViRA, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία ViRA για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό των συνεργατών της και των δικών τους δικαιοπαρόχων,  ρητά απορρίπτει όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή μη, σε σχέση με τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης, καθώς και εγγυήσεων που μπορεί να προκύψουν από την πορεία εκτέλεσης, χρήσης ή εμπορικής πρακτικής. Χωρίς κανένα περιορισμό των προηγούμενων, η εταιρεία ViRA δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση ότι η ιστοσελίδα θα αποδειχτεί αντάξια των προσδοκιών σου, θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα είναι συμβατή ή θα λειτουργεί μαζί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό (software), εφαρμογή, σύστημα ή υπηρεσία, ότι θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, ότι θα ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κριτήριο απόδοσης ή αξιοπιστίας, ή ότι θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα, ή πως θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή ελλείψεις.

Χωρίς κανένα περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η ViRA ούτε κανένας προμηθευτής της ViRA δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση κανενός είδους, άμεση ή έμμεση για τα ακόλουθα: i) για τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας, ή για τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή/και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται εκεί, ii) ότι η ιστοσελίδα θα τρέχει αδιάκοπα ή χωρίς προβλήματα, iii) για την ακρίβεια, αξιοπιστία, ή ροή οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται από την  ιστοσελίδα, ή iv) ότι η ιστοσελίδα, οι σέρβερς, το περιεχόμενο ή η ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας ViRA είναι ελεύθερη από ιούς (viruses), αρχεία κώδικα (scripts), δούρειους ίππους (trojan horses), σκουλήκια (worms), κακόβουλο λογισμικό (malware), ωρολογιακές βόμβες (timebombs), ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 

Επίλυση Διαφορών

Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διαφορά κατ’ αρχήν ανεπίσημα και με φιλικό τρόπο με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, συμφωνείτε να παραπέμψετε τη διαφορά σε Διαμεσολάβηση, ως τον πλέον κατάλληλο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς

 

Ισχύουσα Νομοθεσία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας της ViRA είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η χρήση της ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκειται επιπλέον σε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή Διεθνούς κανόνες και Συμβάσεις που είναι σε ισχύ στην Ελλάδα.

 

Διαχωρισμός

Αν ένας εκ των παρόντων όρων κηρυχτεί άκυρος ή/και ανυπόστατος, ο όρος αυτός θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο που να εκπληρώνει το σκοπό της διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας ενώ οι υπόλοιποι όροι θα εξακολουθούν να ισχύουν ως έγκυροι και με άμεση ισχύ.

 

Μετάφραση – Ερμηνεία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, εφόσον τους έχουμε καταστήσει διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας.

Συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο.

 

Τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων τίθενται σε ισχύ άμεσα αμέσως μόλις δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα.

Προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας προκειμένου να είστε πάντα ενήμερος για τυχόν τροποποιήσεις που γίνουν.

Εφόσον εξακολουθήσεις να περιηγείσαι ή να χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα μας αφότου τυχόν τροποποιήσεις απέκτησαν ισχύ, συμφωνείς πως δεσμεύεσαι από τους αναθεωρημένους όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείς με τους νέους όρους, συνολικά ή τμηματικά, σε παρακαλούμε να σταματήσεις να χρησιμοποιήσεις την ιστοσελίδα καθώς και τυχόν υπηρεσίες.

 

Επικοινώνησε μαζί μας

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Mέσω ταχυδρομείου: ViRA.

Γρυπάρη 147,

ΤΚ 17672,

Καλλιθέα

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ask@vira.design

Γ) Μέσω τηλεφώνου: (0030) 2130415170

Δ) Μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Δημοσίευση: 1 Μαρτίου 2020

Τελευταία Ενημέρωση: 1 Μαρτίου 2020

 

Terms and Conditions

Terms and Conditions

Composed: March 1, 2020

Last updated: March 1, 2020

 

Welcome to ViRA’s website.

The following terms and conditions outline the rules and regulations for the use of ViRA’s Website, located at www.vira.design.

Acknowledgement

These are the Terms and Conditions governing the use of this website and the agreement that operates between you and ViRA. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of our website.

Your access to and use of the website is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors who access or use the website.

As these Terms and Conditions affect your legal rights and obligations, in case you disagree with any part of these Terms and Conditions, or any revision of them, it is suggested that you stop navigating and/or using ViRA’s website.

Your access to and use of the website is also conditioned on your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of ViRA. Privacy Policy is an integral part of these Terms and Conditions. Our Privacy Policy describes our policies and procedures on the collection, use and disclosure of your personal information and data when you use the website and informs you about your privacy rights and how the law protects you. Please read our Privacy Policy carefully before using our website.

 

Links to Other Websites

Our website may contain links to third-party websites or services that are not owned or controlled by ViRA.

ViRA has no control over, and assumes no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third-party websites or services. You further acknowledge and agree that ViRA shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such websites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party websites or services that you visit.

 

Intellectual Property

ViRA owns all intellectual property rights (IP Rights) relating to the website and its services, including but not limited to all software forming part of the website (“Software”), scripting, photos, text, video, graphics, music, sounds, images and other materials found on this Site (collectively referred to as “Content”).

All the information, communications, software, scripting, photos, text, video, graphics, music, sounds, images and other materials found on this Site (collectively referred to as “Content”) may be used for informational and non-commercial or personal use only, provided you do not modify the materials and that you retain all copyright and other proprietary notices contained in the materials. You may not use the content of the Site for commercial purposes without the prior expressed written consent of ViRA. The unauthorized copying, displaying, or other use of any Content from this Site is a violation of the domestic and/or international legislation and may be pursued to the full extent of federal and state law. Permission to link to ViRA from any site is not required, but prior notification to ViRA would be appreciated.

All product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The trademark of ViRA is provided for your information and by making it available. ViRA does not grant you a license to use it. The copyright in all material provided on this webite is held by ViRA or by the original creator of the material. Neither title nor intellectual property rights are transferred to you, but remain the full and complete rights and title of ViRA or the original creator.

 

Limitation of Liability

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall ViRA or its owners or employees be liable to any person for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, loss of data or other information, for business interruption, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the Service, or otherwise in connection with any provision of this Terms), even if ViRA or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

The website is provided to you “AS IS” and “AS AVAILABLE” and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, ViRA, on its own behalf and on behalf of its Affiliates and its and their respective licensors and service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the website, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, ViRA provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the website will meet your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, applications, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

Without limiting the foregoing, neither ViRA nor any of ViRA’s provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the website, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the website will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the website; or (iv) that the Service, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of the Company are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

 

Disputes Resolution

If you have any concern or dispute about the website, you agree to first try to resolve the dispute informally and in an amicable way by contacting the Company. In any case, you agree to attempt to solve any dispute through Mediation, which is the most suitable Alternative Dispute Resolution way.

 

Governing Law

The competent Law is the Greek Law and the Courts of Athens have the exclusive jurisdiction.

Your use of the website may also be subject to other EU or International laws that applies in Greece.

 

Severability

If any provision of these Terms and Conditions is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.

 

Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if we have made them available to you on our website.

You agree that the original Greek text shall prevail in the case of a dispute.

 

Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms and Conditions at any time.

Any amendment in these Terms and Conditions will be valid once the amended Terms and Conditions is uploaded in the website.

We recommend you to visit regularly our website’s Terms and Conditions in order to be informed about all the amendments that have been made.

By continuing to access or use our website after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service.

 

Contact Us

You can contact us, as follows:

  1. a) Via mail: ViRA

147, Grypari str.

GR 17672, Kallithea

Attica

Greece

 

  1. b) Via email: ask@vira.design
  2. c) Via Telephone: (0030) 2130415170
  3. d) Or you can use our contact form

 

Composed: March 1, 2020

Last updated: March 1, 2020